Cardelia AB erbjuder handledning och utbildningar inom verksamhetsutveckling samt metodledarutbildning för dialogverktyget Samspelsarenan. Vi vänder oss till offentlig och privat verksamhet såsom vård & omsorg, förskola & skola, kyrka, företag och föreningar.

Att uppleva sin situation begriplig, hanterbar och meningsfull, för att få en ”Känsla av sammanhang, KASAM” är som kardelerna i repet. De är ömsesidigt beroende av varandra för att skapa en hållbar och hälsofrämjande verksamhet. Därav företagsnamnet Cardelia AB.